Vittnen till trafikolyckan på Nya Godbyvägen den 26.2.2024 sökes fortfarande

Utgivningsdatum 5.3.2024 9.46
Nyhet

Polisen påminner och begär på nytt att personer med kännedom om trafikolyckan på Nya Godbyvägen i Jomala den 26.02.2024 vid kl. 9 hör av sig.

Polisen är intresserade av att komma i kontakt med personer som har varit på plats vid olyckan eller har sett något av de aktuella fordonens framförande under morgonen. 
En av de inblandade fordonen är en svart Dodge som färdats söderut, mot Mariehamn. Det andra fordonet är en grå BMW som färdats i motkommande riktning, norrut. 

Polisen önskar även att komma i kontakt med en person som vid olycksplatsen ska ha talat med föraren till BMW:n, och önskar att denne tar kontakt.

Vittnen kan höra av sig på polisens tipstelefon 040 8479550

Brott och utredning Jomala Nyheter Trafik Åland Ålands polismyndighet