Anmäl sprängningsarbete polisen.ax

Anmäl sprängningsarbete


Sprängningsarbeten ska anmälas till polisen minst sju dygn innan de inleds. Du kan göra din anmälan i polisens nättjänst eller genom att besöka polisstationen. Av anmälan ska framgå 

  • var sprängningen utförs 
  • den beräknade tiden för arbetet 
  • typen av sprängämnen som används 
  • kontaktuppgifter för sprängningsarbetets ledare samt 
  • sprängämnenas förvarings- och upplagringsplatser.

Polisen kan utgående från anmälan bestämma om begränsningar i den tänkta användningen av sprängämnen och vid behov fastslå säkerhetsåtgärder. Polisen kan också förbjuda användningen om den kan anses utgöra en uppenbar risk för person-, miljö- eller egendomsskador.

Anmäl sprängningsarbete polisen.ax infobox

Instruktion

Anmäl sprängningsarbete genom att: