Anmälan om fyrverkeriuppvisning

Anmälan om fyrverkeriuppvisning


Endast ett professionellt företag, som fått tillstånd av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, får ordna en fyrverkeriuppvisning. Anmäl fyrverkeriuppvisningen till polisen på den ort där fyrverkeriet ordnas senast 14 dygn innan uppvisningen äger rum. Du kan också göra din anmälan i polisens nättjänst. Av anmälan ska framgå 

  • plats för uppvisningen 
  • exakt tidpunkt 
  • hurdana fyrverkerier som används under uppvisningen 
  • hur fyrverkerierna förvaras och upplagras på den plats där uppvisningen äger rum 
  • säkerhetsavstånd och andra säkerhetsåtgärder, för att förhindra olyckor 
  • ansvarspersonens kontaktuppgifter, samt personuppgifter och kontaktuppgifter för dem som avfyrar pjäserna under uppvisningen. 

Bifoga tillståndet från Säkerhets- och kemikalieverket till ansökan. En fyrverkeriuppvisning måste anmälas även om den är en del av en annan offentlig tillställning. 

Polisen kan meddela villkor och begränsningar för anordnandet av uppvisningen. Grunden för detta är säker hantering av fyrverkeripjäser och den allmänna säkerheten. Polisen kan också förbjuda anordnandet av uppvisningen om säkerheten inte kan garanteras.

En serviceavgift debiteras för anmälan, om det inte behövs några villkor eller begränsningar. Om polisen ställer villkor och begränsningar, fattas ett beslut utgående från anmälan. En högre avgift uppbärs för beslutet.

 

Privatpersoners fyrverkerier


Det är helt möjligt att fira t.ex. en familjetillställning med fyrverkerier. För att skjuta fyrverkeripjäser krävs tillstånd från räddningsmyndigheten. Du måste också vara 18 år. Privat fyrverkeri är inte en fyrverkeriuppvisning och anmäls därför inte till polisen. 

 

Meddela räddningsmyndigheterna om fyrverkeriet senast fem dygn före händelsen.

 

Meddela även sådana övriga händelser till räddningsmyndigheterna, som inte har att göra med offentliga tillställningar. En sådan händelse kan t.ex. vara att skjuta bort överblivna raketer en annan tid på året än nyår.

Nyårsafton och venetiansk afton eller villaavslutning


Att skjuta fyrverkeripjäser hör samman med nyårsfirandet. Då är det tillåtet att skjuta fyrverkeripjäser utan särskilt tillstånd från klockan sex på kvällen till klockan två på nyårsdagen (18-02). 

Det är också tillåtet att skjuta fyrverkeripjäser med tillstånd av räddningsverket på villaavslutningen. Då är det tillåtet att skjuta klockan 21–02. 

Kom ihåg att den som skjuter fyrverkeripjäser alltid måste vara 18 år.