Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta -sv

Bekämpning av penningtvätt

Inom polisen sköter centralen för utredning av penningtvätt på Centralkriminalpolisen uppgifter relaterade till bekämpning och utredning av penningtvätt. Till uppgifterna för Centralen för utredning hör också hindrande, avslöjande och utredning av finansiering av terrorism.

Näringsidkare som i sin verksamhet lägger märke till tecken på penningtvätt har en viktig roll i bekämpning av penningtvätt. Näringsidkare med anmälningsskyldighet gör en elektronisk anmälan om sina upptäckter till centralen för utredning av penningtvätt. 

Hur bekämpas finansiering av terrorism? 

En viktig del av bekämpningen av terrorism är att förhindra dess finansiering. Med finansiering av terrorism avses införskaffning eller insamling av medel med lagligt eller olagligt ursprung för terroriständamål.

Finansiering av terrorism förhindras bland annat genom att frysa tillgångar som misstänks användas för terroriständamål. I Finland är det centralen för utredning av penningtvätt som fattar beslut om frysning. Den administrativa frysningen av terrorism regleras i Finland av en särskild lag om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism.