Våld eller hot om våld ingår i rånet

Våld eller hot om våld ingår i rånet

Ett rån är en situation, där gärningsmannen använder våld eller hot om våld för att tillgripa eller olovligen ta i bruk en annan persons egendom. Ett rån blir grovt rån t.ex då ett skjut- eller eggvapen varit i användning.

Om den som är föremål för rånet, t.ex. är buss- eller taxichaufför, p.g.a. sin position inte kan försvara sig, är det fråga om grovt rån. Försök till rån är också straffbart. 

Skillnaden till stöld är att rånet innefattar våld eller hot om våld som riktar sig mot en människa. Lagen föreskriver inget om ett sådant begrepp som lindrigt rån. Vid lindrigare fall döms gärningsmannen inte för rån, utan för andra brott som är knutna till brottet, såsom t.ex. stöld och lindrig misshandel. 

Straff

Rån kan bestraffas med fängelse:

  • minst 4 månader och högst 6 år fängelse för rån
  • minst 2 och högst 10 år fängelse för grovt rån.

Brottsofferjouren stöder dem som utsatts för ett brott 

Den som blivit utsatt för ett rån kan behöva stöd. Brottsofferjouren stöder brottsoffer, deras närstående och vittnen i brottmål. Polisen kan be ett brottsoffer om tillstånd att ge hens uppgifter till aktörer som erbjuder hjälp. Var och en som behöver hjälp kan också själv kontakta aktörer som erbjuder hjälp.