Stöld och snatteri

Stöld och snatteri

Att ta en annan persons egendom är stöld. Stöld bestraffas alltid som en avsiktlig handling. Gärningsmannen måste känna till att egendomen tillhör någon annan. Försök till stöld är också straffbart.

Dessutom kan den som konstaterats skyldig till stöld åläggas att ersätta ägaren för värdet av den stulna egendomen, om den inte kan återfås oskadd.

Snatterierna är ett förtret för företagare

Snatteri är en typisk benämning för en liten butiksstöld. Vid snatteri är den tillgripna egendomens värde eller brottet som helhet ringa.

Butikstjuvarna är ett bekymmer för många företagare, eftersom de förorsakar onödigt arbete och svinn. Problemets omfattning är välkänt för butikerna. Därför satsar man på att förhindra snatteri genom synliga vakter, kameraövervakning och stöldskyddade produkter. Det är också vanligt att de andra kunderna anmäler snattaren till personalen eller tar fast snattaren. 

Det finns många slags butikstjuvar. En del av dem stjäl saker för att sälja dem vidare. Några är missbrukare eller yrkesbrottslingar som kommit till landet. Snattarna kan också vara unga eller äldre personer. 

Minderåriga snattare

Polisen kontaktar föräldrarna och barnskyddet då förövaren är under 18 år. Butikerna kräver i allmänhet straff, varmed följden är böter eller behandling av fallet i rätten. 

Under 15-åriga är inte straffrättsligt ansvariga. Då registrerar polisen brottsanmälan, som ändå inte går vidare för utredning i och med att förövarens ålder. Om något inne i butiken har ätits, förstörts eller det tillgripna föremålet söndrats är även under 15-åriga ersättningsskyldiga.

Meddelandet om att det egna barnet snattat kommer vanligen fullkomligt oväntat för de flesta föräldrarna. Därför är det bra att redan i förväg tala om snatteri och dess påföljder med deras rätta namn. Snatteri är brottsligt. 

Straff

Stöld kan bestraffas med böter eller fängelse:

  • böter eller högst 1 år och 6 månader fängelse för stöld
  • fängelse i minst 4 månader och högst fyra år för grovt koppleri.

Straffet för snatteri är böter. Böternas storlek beror på värdet av den stulna egendomen samt på huruvida det är fråga om upprepat snatteri. 

En polispatrull promenerar mot ett köpcentrum, man ser ryggen av konstapeln som går före, medan den andra konstapeln syns i förgrunden.