Länkstig

När kan vapentillståndet återkallas? ax

När kan vapentillståndet återkallas?


Om du inte längre behöver skjutvapnet ska du be polisen om återkallelse av tillståndet.

Polisen kan återkalla ditt vapentillstånd om

  • din hobby har upphört
  • du inte längre behöver tillståndet för ditt arbete
  • vapnet har försvunnit eller stulits
  • ditt uppträdande eller din livsstil på annat sätt visar att du är olämplig att inneha vapen
  • du begår brott
  • du uppträder våldsamt 
  • du gjort dig skyldig till skjutvapenförbrytelse eller -brott eller du bryter mot tillståndsvillkoren.


Polisen kan återkalla sammanslutningens eller stiftelsens tillstånd om förhållandena, om tillståndsinnehavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för att beviljas tillstånd.

Polisen återkallar parallelltillståndet om innehavaren av huvudtillståndet som gett sitt samtycke, staten eller den minderårigas vårdnadshavare återkallar sitt samtycke.


Läs mera om vapen som tillhör dödsbo