Utlänningsövervakning

Utlänningsövervakning

Polisen övervakar att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas. 

Utlänningsövervakning har i utlänningslagen föreskrivits till polisens uppgift. Det görs i regel som en del av allt grundläggande polisarbete, så som brottsundersökning, utryckningar, trafikövervakning, restaurangövervakning eller i samband med uppgifter i anknytning till allmän ordning eller säkerhet. 

Polisen övervakar förutsättningar för vistelse i landet som en del av all polisverksamhet

När polisen i sina uppdrag träffar kunder som visar sig vara utlänningar när deras identitet utreds, kontrolleras samtidigt villkoren för personens vistelse i landet. 

Villkoren, genom vilka en utlänning lagligen kan vistas i Finland, anges i utlänningslagen. Om dessa inte uppfylls, har personen inte rätt att vistas i landet. 

Exempel på villkor för vistelse i landet:

  • Om en utlännings visum eller uppehållstillstånd löper ut, eller om personen har fått ett lagkraftigt beslut om avvisning eller utvisning måste personen lämna landet. Om personen inte lämnar landet kan han eller hon göra sig skyldig till utlänningsförseelse. Dessutom kan personen meddelas inreseförbud på viss tid eller tillsvidare. 
  • Om en utlänning som har inreseförbud påträffas i Finland gör personen sig skyldig till överträdelse av inreseförbud. Detta kan leda till böter eller fängelse och beslut om avlägsnande ur landet.

Om en utlänning som har fått beslut om avvisning eller utvisning inte följer beslutet, är det polisens uppgift att avlägsna personen från landet. Personen återsänds till sitt hemland eller annat land som anges i beslutet om avlägsnande. 

Temaövervakning görs på basis av analys

Utlänningsövervakning kan också göras som temaövervakning, vilket bygger på analyser. Polisen ordnar både riksomfattande och regionala utlänningsövervakningshändelser så, att de riktas mot ställen som väljs med hjälp av analyser. Med förhandsanalyser samlar man in information om ställen där utlänningar som olagligt vistas i landet eller som arbetar utan tillstånd eventuellt vistas. 

I samband med utlänningsövervakningen kan man också upptäcka offer för människohandel. Polisen styr i första hand offren för människohandel till hjälpande organisationer. På samma gång utreds förutsättningar för att inleda en förundersökning i ärendet. 

Polisens roll i asyl-frågor

Ansökan om internationellt skydd, d.v.s. asylansökan ska lämnas till polisen eller gränsbevakningsväsendet då man anländer till landet eller så snabbt som möjligt efter det. Alla polisinrättningar har beredskap för att ta emot asylansökan och registrera asylsökande. 

Efter att ansökan har lämnats in styrs den asylsökande till den förläggning som Migrationsverket meddelar för inkvartering, och behandlingen av asyl-ärendet blir Migrationsverkets uppgift.  

Maahantulo, oleskelu ja maastapoistot haitarin otsikko sv

Vanliga frågor om att avlägsna personer ur landet

Maahantulo, oleskelu ja maastapoistot - haitari sv