Förslag till åtgärder för dig som drabbats av identitetsstöld

Förslag till åtgärder för dig som drabbats av identitetsstöld

Nedan följer några råd till dig som drabbats av identitetsstöld. Vid identitetsstöld är det fråga om en situation där man använder en annan persons identitet. Gärningsmannen vilseleder uppsåtligen en tredje part genom att använda en annan persons personuppgifter, identifieringsuppgifter eller andra motsvarande uppgifter som identifierar personen. Med detta avses till exempel att använda en annan persons identitet i sociala medier, att göra ett inköp på avbetalning, göra inköp på webben eller prenumerera på en tidning i en annan persons namn. Risk för identitetsstöld kan uppstå om du tex övertalats att skicka bild på ditt pass eller annan identitetshandling till en utomstående.

Om du misstänker att dina personuppgifter kan komma att missbrukas i bedrägerisyfte:

Gör vid behov ett "Eget kreditförbud" till Suomen Asiakastieto Oy eller ett "Kreditförbud på eget initiativ" till Dun & Bradstreet (tidigare Bisnode)

Kontrollera att dina adressuppgifter är korrekta och korrigera dem vid behov

Försäkra dig om att du har aktuella lyft- och betalningsgränser på dina bankkonton och betalkort

Kontakta de organisationer/företag som har utsatts för bedrägeriet genom användning av dina uppgifter (till exempel handelsmän av vilka varor beställs med stulna personuppgifter) och gör vid behov en reklamation om beställningarna.

Kontakta vid behov Brottsofferjourens serviceställe https://www.riku.fi/sv/

Om dina personuppgifter missbrukas i mobbnings- eller trakasserisyfte

Begär att falska profiler eller lögnaktiga meddelanden raderas från sociala mediers tjänster, från sökmaskiner på internet och andra tjänster samt register. Begäran riktas till den aktuella tjänsteleverantören (FB, X, Google,m.fl.)

Kontrollera att dina adressuppgifter är korrekta och korrigera dem vid behov.

Ifall någon har gjort intrång i dina sociala mediakonton (tex FB, Instagram mfl.) eller i andra tjänster på webben kan det vara skäl att:

 • Byta lösenord
 • I vissa tjänster på webben är det möjligt att se alla aktiva inloggningar i tjänsten i fråga. Stäng alla dina aktiva inloggningar via sidan i fråga.
 • Ta om möjligt i bruk en stark identifiering.
 • Kontrollera att den e-postadress som används för att återställa lösenordet är korrekt
 • Be vid behov serviceleverantören om hjälp med att återställa ditt konto.
 • Samla bevis (till exempel skärmdumpar) och kontakta polisen vid behov för att göra en brottsanmälan https://polisen.ax/brott/gor-en-brottsanmalan
 • Kontakta vid behov Brottsofferjourens serviceställe https://www.riku.fi/sv/

Om dina betalkortsuppgifter missbrukas

 1. Spärra ditt betalkort omedelbart via spärrtjänsten och meddela din bank/annat betalkortsbolag om missbruket.
 2. Samla information om otillåtna betalningar och kontakta polisen vid behov för att göra en brottsanmälan https://polisen.ax/brott/gor-en-brottsanmalan
 3. Gör en kortreklamation hos ditt betalkortsbolag över de otillåtna betalningarna.
 4. Om den otillåtna betalningen har gjorts via en tredje parts betaltjänst (till exempel PayPal) eller via en webbutik ska du kontakta serviceleverantören, anmäla ärendet och kräva att betalningen ogiltigförklaras.
 5. Kontakta din bank och hör om de kan bistå i ärendet.
 6. Kontakta vid behov Brottsofferjourens serviceställe https://www.riku.fi/sv/

Per den 1 april 2024 kommer man även kunna meddela om frivilligt kreditförbud via "Det positiva kreditupplysningsregistret"

I det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst kan du göra dig själv ett frivilligt kreditförbud. Kreditförbudet är avgiftsfritt och kan göras från och med den 1 april 2024.

Uppgiften om kreditförbudet förmedlas till de kreditgivare som beställer ett utdrag om dina uppgifter ur kreditupplysningsregistret. Om du ger ett tillstånd förmedlar registret uppgiften om kreditförbudet även till kreditupplysningsbolag, dvs. till företag som erbjuder kreditupplysningstjänster. Vi rekommenderar att du ger tillståndet. På det här sätter får så många kreditgivare som möjligt uppgiften om ditt frivilliga kreditförbud.

Det frivilliga kreditförbudet kan vara i kraft tills vidare eller under en bestämd tid. Som orsak till kreditförbudet väljs en av följande orsaker:

 • Risk för identitetsstöld
 • Hantering av egen ekonomi
 • Annan orsak

Kreditförbudet förhindrar dig inte från att få kredit, men kreditgivarna ska överväga beviljandet av krediten noggrannare än vanligt. Kreditförbudet skyddar dig till exempel i situationer där dina personuppgifter har stulits och någon försöker ansöka om kredit med dina personuppgifter. Dessutom är kreditförbudet ett verktyg för hantering av egen ekonomi. Du kan ta bort kreditförbudet när som helst.

Mer information hittas via https://www.vero.fi/sv/positivakreditupplysningsregistret/till-privatpersoner/

Denna information är en sammanställning av information som hämtats från Ålandsbanken, Andelsbanken för Åland, Brottsofferjouren, Polisen i Finland och Skatteförvaltningen. Sammanställningen har gjorts av gruppen för utredning av ekonomisk brottslighet vid Ålands polismyndighet.