Fordon ax

Fordon


De fordon som polisen använder är personbilar och skåpbilar (patrullbilar), motorcyklar och cycklar.

Polisen sköter uppdrag i olika typer av miljöer och under olika årstider. Därför krävs även mycket av fordonsparken. 

Polisbilar


Bilen hör till polisens viktigaste arbetsredskap. Patrullerna rör sig med bil från ett uppdrag till ett annat. Patrullbilarna spelar en viktig roll i övervakning av allmän ordning och trafiken. De flesta polisbilar är utrustade som utryckningsfordon.

Polisbil med blåljus påslagen på en strand med sjöbodar i bakgrunden.

Polisbilarnas larmanordningar består av blinkande blått larmljus och sirener med kraftig ljudsignal. Larmanordningar används i samband med brådskande uppdrag för att varna övrig trafik. Polisbilarna har även ett rött blinkande ljus som används för att stoppa bilarna.

Motorcyklar


Polisens motorcyklar ses i gatubilden från tidig vår till långt in på hösten. På våren värmer alla motorcykelpoliser och skoterförare upp sig på en körkurs på körövningsbanan i Räyskälä innan de börjar köra i trafiken. 

Motorcykelpolisen är smidig och rörlig, och bra för sådan uppdrag där man behöver komma iväg snabbt. Polisens motorcyklar har all nödvändig utrustning och datasystem. Motorcykelpolis kan alltså under sitt pass ta hand om de vanligaste polisuppgifterna. 

Motorcyklar används ofta i samband med trafikövervakning och eskortkörning. Motorcykelpoliserna sköter även larmuppdrag.