Valokuvat ja videot sv

Fotografier och videor om polisens verksamhet

Bilder med hög resolution som knyter an till polisens meddelanden finns att få via polisens medietjänst, antingen som bilagor eller en länk till polisens bildbank.

Polisledningens fotografier finns i liten storlek i samband med polischefernas presentation. Bilder med hög resolution finns tillgängliga för media via polisens medietjänst. 

Vi tillhandahåller på begäran fotografier eller andra mediefiler för att illustrera nyheter om polisen. Be i god tid om en bild från den polisenhet som nyheten handlar om. 

Polisens bilder och videoklipp får användas i sitt rätta sammanhang. Ett fotografi får inte användas för att skapa en falsk bild av polisens verksamhet, till exempel genom att presentera fotografiet i ett felaktigt sammanhang.

Videor

De videor som polisen publicerar ges inte i regel till media, men media kan lägga in en länk till polismaterialet och infoga polisens videofilmer på sin webbplats.

Ange källan

När du använder polisens bilder och videoklipp ska bildens källa vara Polisen, namnet på en eventuell polisenhet samt fotografens namn, om det är tillgängligt.

Källan ska även nämnas i samband med bilder på sociala medier till exempel namnet på kanalen och användarkontot såsom X (tid. Twitter) @SuomenPoliisi eller Poliisitube.

Gör så här när du använder bilder, videor eller infogar material.

Att fotografera polisen

Man får fotografera polisen på allmänna platser.

Kom ihåg att inte kränka någons integritet eller någons hemfrid när du fotograferar i utrymmen och på områden som är privata.

Vi ber att man tar hänsyn till integritetsaspekter när man fotograferar polisens kunder och operativa situationer. Till exempel att fotografera på olycksplatser kan resultera i integritetskränkande bilder och i värsta fall störa räddningsarbetet.