Nättips text ax

Nättips


Har du upptäckt misstänkt aktivitet på nätet? Tror du att det du sett kan vara brottsligt? Har du stött på misstänkt innehåll eller material?

Du kan lämna ett nättips till polisen om fall som inte är brådskande. 

Ring nödnumret 112 då du behöver brådskande hjälp av polisen.

Polisen granskar de inkomna tipsen under tjänstetid.

Ett tips är inte en brottsanmälan


Brottsanmälningar tas inte emot via blanketten. Använd den elektroniska brottsanmälan för att göra en brottsanmälan

Fyll åtminstone i de fält som är markerade med *. Tidsgränsen för att sända tipset är 20 minuter.