Polisens emblem ax

Polisens emblem och hur det används


Polisemblemet är ett svärd med lejonhuvud på uniformens vänster överarm och Ålands landskapsregering fastställda polisemblem på uniformens höger överarm. Republikens presidents förordning (2020:34) om polisförvaltningen i landskapet Åland fastställer emblemets utseende och användning.

Emblemet på uniformens vänster överarm har ett svärd vars fäste utgörs av lejonets huvud som finns i Finlands vapen. 
 

Vem får använda polisens emblem?


Polisen har rätt att använda polisens officiella emblem. Symbolen finns till exempel på polisens ärmmärke. 

Obehörig användning av polisens emblem har kriminaliserats i polislagen. 

Det krävs tillstånd att använda polisuniform under föreställningar 


Polisens emblem är en skyddad symbol som finns på polisuniformen. Du behöver tillstånd för att använda polisuniformer, till exempel för att producera filmer, pjäser och visuella verk. 

För att få tillstånd att använda polisuniformer vid filminspelningar krävs att filmen inte är i strid med polisens sedvanliga förfaringssätt eller polisens etiska principer.

Chefen för polisinrättningen kan bevilja tillstånd för att använda polisuniformer i föreställningar som ges i regionen. I samband med nationella föreställningar är det Ålands polismyndighet som fattar beslut om saken. En skriftlig ansökan om tillstånd ska lämnas in.  

De tillstånd som polisen beviljar gäller produkter med polisiära kännetecken.