Poliisikoirat alku sv

Polishundar

Det finns polishundar i alla polisenheter dygnet runt och året om, redo att rycka ut och stöda polisen under olika uppdrag. 

Polishundarna utför cirka 11 000 uppdrag i olika situationer per år. Det uppskattas att man med hjälp av hundarna kan rädda ett tiotal människoliv varje år. 

Polishundsinrättningen

Polishundsinrättningen, som är belägen i Tavastehus, skaffar hundarna till polisen och utbildar alla hundförare. Det är polishundsinrättningen som äger alla hundarna och svarar för deras hälso- och sjukvård.

Inrättningen som skämtsamt kallas också för “jyckeberga” har skolningsområden, samt byggnader och ställningar för olika slags träning. Därtill finns det klassrum, inkvarterings-, och kontorsutrymmen och naturligtvis en hundgård. 

Många hundraser

Polisen i Finland har idag cirka 240 polishundar och 220 hundförare. Hundarna tjänstgör antingen som patrull- eller specialhundar, beroende på vilken utbildning de fått. 

Hundraserna varierar, men de vanligaste är belgisk vallhund, malinois och schäfer. Utöver de här rätt välkända raserna används också bl.a. labrador retrievrar, border collies och golden retrievrar. Finlands minsta polishund, parson russell terriern Patrik, tjänstgör som narkotika- och sedelhund. 

Du kan bekanta dig med polishundar i Polisyrkeshögskolans polishundsgalleri.

Vad är en patrullhund och en specialhund?

Patrullhunden är medlem i en hundpatrull. En sådan kan utföra många olika slags uppgifter och den rör sig tillsammans med larmpatruller på polisuppdrag. De färdigheter som patrullhundarna lär sig i sin grundutbildning är lydnad, användning av maktmedel, spårning, personsök samt sak- och brottsplatssök. 

Efter grundutbildningen utbildas patrullhundarna till specialuppdrag, såsom sökning av narkotika, sprängämnen, brinnande vätskor eller lik samt sekret. Alla patrullhundar utbildas i räddningssökning.

Specialhundarna lär sig lydnad, och utöver det något specialuppdrag, såsom t.ex. Patrik lärt sig söka pengar. Till de övriga specialuppdragen hör sökning av sprängämnen eller narkotika, sökning av lik eller t.ex. assistans vid utredning av brandorsak. Såsom specialhundarnas namn antyder, utför specialhundarna specialuppdrag som de utbildats för och deltar därför inte i larmpatrullernas arbete. 

Grundutbildning

Grundutbildning av patrullhundar består av fem delområden:

Poliisikoirat peruskoulutus haitari sv

Poliisikoirat erikoiskoulutus teksti sv

Specialutbildning 

Efter grundutbildningen får patrullhundarna utbildning i ett specialområde. Varje specialhund utbildas till sin egen specialuppgift. Både patrull- och specialhundarna lär sig under sin specialutbildning att inte röra fyndet och att markera det genom att sitta, lägga sig ned, skälla, bli stående, eller uttrycka sig på något annat sätt som föraren förstår. 

Poliisikoirat erikoiskoulutus haitari sv

Poliisikoira on ohjaajan työkaveri sv

En polishund med sin förare i tjänsteuniform, hunden nosar på en köksfläkt.

En polishund är förarens kollega och familjemedlem

Att vara polishundsförare kräver engagemang och är en specialuppgift, där polisen samarbetar med djuret. Arbetet kunde beskrivas som en livsstil, som förenar arbete och fritidsintresse. 

Polishundarna bor hemma hos sina förare som en del av familjen och oftast är det samma förare som sköter uppgiften fram till hundens pensionering. Hundarna fortsätter bo hos sina familjer efter att de pensionerats, vilket vanligen infaller vid 10 års ålder. En stor del av utbildningen sker på fritiden, även om en del av den sköts på tjänstetid. Hundföraren ansvarar för hundens utbildning och kunskapsnivå. 

En hundpatrull består av hundföraren, hunden samt en annan polis. Hundpatrullen arbetar i polisens normala larmuppdrag jämsides med övriga patruller. Hundpatrullen rycker vanligen ut om ett uppdrag kräver användning av maktmedel eller sökning efter narkotika eller försvunna personer. 

Utbildning av hundförare

Hundförarna har samma grundutbildning som alla andra poliser. De som söker sig till hundförarutbildningen ska ha några års tidigare arbetserfarenhet av olika uppdrag inom polisen. 

Fortbildningen brukar oftast intressera dem som har ett eget intresse och engagemang för hundpolisens uppgifter. Polisinrättningarna väljer ut de poliser som går vidare till utbildningen. Polishundsinrättningen bedömer om den sökande är lämplig för arbetet som hundförare. En god hundförare är ansvarskännande och lugn, med men också lekfull.

Utbildningen till hundförare tar två och ett halvt år. En del av studierna är närstudier vid polishundsinrättningen i Tavastehus och en del avläggs vid polisinrättningarna. Under kurserna utför hundföraren och hunden uppförande- och uthållighetsprov för polishundar och prover inom olika delområden. 

Cirka 15 nya polishundförare utexamineras årligen. 

Poliisikoirat poliisikoiragalleria sv

Stifta bekantskap med polishundgalleriet

I polishundgalleriet kan du bläddra bland hundar efter arbetsuppgift, placeringsort, ras och kön. Du kan till exempel välja att bara se hundar från en bestämd polisinrättning. Du kan också söka efter hundar med sökord.

Polishundar på Polisyrkeshögskolans webbplats

Informera dig om polishundsutbildningen på Polisyrkeshögskolans webbplats.