Poliisikoirat alku sv

Polishundar

Polishundarna finns i alla polisenheter dygnet runt och året om, redo att rycka ut och stöda polisen i olika uppdrag.

Polishundarna utför cirka 11 000 uppdrag i olika situationer per år. Det uppskattas att man med hjälp av hundarna kan rädda ett tiotal människoliv varje år. 

Polishundsinrättningen

Polishundsinrättningen, som är belägen i Tavastehus, skaffar hundarna till polisen och utbildar alla hundförare. Det är polishundsinrättningen som äger alla hundarna och svarar för deras hälsovård.

Inrättningen har dressyrområden, samt byggnader och ställningar för olika slags träning. Därtill finns det klassrum, inkvarterings-, och kontorsutrymmen och naturligtvis en hundgård. 

Många hundraser

Cirka 260 polishundar och 240 polishundsförare arbetar för den finska polisen i dag. Hundarna tjänstgör antingen som patrullhundar eller specialhundar, beroende på vilken utbildning de fått. 

Hundraserna varierar, men de vanligaste är belgisk vallhund, malinois och tysk schäferhund. Utöver de här rätt välkända raserna används också bl.a. labrador retrievrar, border collies och golden retrievrar. Finlands minsta polishund, parson russell terriern Jekku, tjänstgör som sedelhund. 

Vad är en patrullhund och en specialhund?

Patrullhunden är medlem i hundpatrullen. En sådan kan utföra många olika slags uppgifter och den rör sig tillsammans med larmpatruller på polisuppdrag. De färdigheter som patrullhundarna lär sig i sin grundutbildning är lydnad, användning av maktmedel, spårning, person-, sak och brottsplatssök. 

Efter grundutbildningen utbildas patrullhundarna till specialuppdrag, såsom sökning av narkotika, sprängämnen, brinnande vätskor eller lik. Alla patrullhundar utbildas i räddningssökning.

Specialhundarna lär sig lydnad, och utöver det något specialuppdrag, såsom t.ex. Jekku lärt sig söka pengar. Till de övriga specialuppdragen hör sökning av narkotika, sprängämnen eller lik eller t.ex. assistans vid utredning av brandorsak. Såsom specialhundarnas namn antyder, utför specialhundarna specialuppdrag som de utbildats för och deltar därför inte i larmpatrullernas arbete.

Grundutbildning

Grundutbildning av patrullhundar består av fem delområden:

Poliisikoirat peruskoulutus haitari sv

Poliisikoirat erikoiskoulutus teksti sv

Specialutbildning 

Efter grundutbildningen får patrullhundarna utbildning i ett specialområde. Varje specialhud utbildas till sin egen specialuppgift. Både patrull- och specialhundarna lär sig under sin specialutbildning att inte röra fyndet och att markera det genom att sitta, lägga sig ned, skälla, bli stående, eller uttrycka sig på något annat sätt som föraren förstår. 

Poliisikoirat erikoiskoulutus haitari sv

Poliisikoira on ohjaajan työkaveri sv

En polishund med sin förare i tjänsteuniform, hunden nosar på en köksfläkt.

En polishund är förarens kollega och familjemedlem

Att vara polishundsförare kräver engagemang och är en specialuppgift, där polisen samarbetar med djuret. Arbetet kunde beskrivas som en livsstil, som förenar arbete och fritidsintresse. 

Polishundarna bor hemma hos sina förare som en del av familjen och oftast är det samma förare som sköter uppgiften fram till hundens pensionering. Hundarna fortsätter bo hos sina familjer efter att de pensionerats, vilket vanligen infaller vid 10 års ålder. En stor del av utbildningen sker på fritiden, även om en del av den sköts på tjänstetid. Föraren ansvarar för hundens utbildning och kunskapsnivå. 

En hundpatrull består av föraren, hunden samt en annan konstapel. Arbetet består av polisens normala larmuppdrag, som utförs jämsides med andra patruller. Hundpatrullen rycker vanligen ut om ett uppdrag kräver användning av maktmedel eller sökning efter narkotika eller försvunna personer. 

Utbildning av hundförare

Hundförarna har samma grundutbildning som alla andra poliser. De som söker sig till hundförarutbildningen ska ha några års tidigare arbetserfarenhet av olika uppdrag inom polisen. 

Fortbildningen brukar oftast intressera dem som har ett eget intresse och engagemang för hundpolisens uppgifter. Polisinrättningarna väljer ut de poliser som går vidare till utbildningen. Polishundsinrättningen bedömer om den sökande är lämplig för arbetet som hundförare. En god hundförare är ansvarskännande och lugn, med men också lekfull.

Utbildningen till hundförare tar två och ett halvt år. En del av studierna är närstudier vid polishundsinrättningen i Tavastehus och en del avläggs vid polisinrättningarna. Under kurserna utför hundföraren och hunden uppförande- och uthållighetsprov för polishundar och prover inom olika delområden. 

Cirka 15 nya hundförare utexamineras årligen. 

Poliisikoirat myytävät koirat sv