Referenssioikeus sv

Referensrätt

Det går inte att hänvisa till polisen i kommersiella ändamål.

Polisstyrelsen kan bevilja skriftligt tillstånd att använda namnet på Finlands polis för referensändamål endast i samband med upphandlingar som polisen och den offentliga sektorns säkerhetsmyndigheter gör.  

Marknadsföring kräver alltid tillstånd

Det är förbjudet att använda den finländska polisens eller polisenheternas namn eller emblem i marknadsföringssyfte utan Polisstyrelsens skriftliga tillstånd.

Referens bara med tillstånd

Polisen kan inte användas som referens utan tillstånd. Sådana företag eller samfund som polisen har skaffat produkter eller tjänster av får inte använda polisen som referens. Material som skapats för polisen kan inte heller användas i marknadsföring. 

Ansökningar om referenstillstånd som knyter an till Polisstyrelsens avtal ska riktas till Polisstyrelsen på adressen [email protected].