Tjänstekläderna är ett av polisens mest synliga kännetecken ax

Tjänstekläderna är ett av polisens mest synliga kännetecken


Polisen använder fält-, skydds- och specialklädsel vid utomhusarbete och tjänstgöringskläder vid inomhusarbete. I fältklädsel ingår bland annat overaller. Skydds- och specialkläder är exempelvis reflexvästar, regnkläder samt motorcykelpolisernas kläder. Skjortor och raka byxor hör till tjänstekläderna. En del poliser arbetar också i civilkläder. 

Besöksklädsel används i samband med representationsuppgifter och festklädsel på bl.a. bröllop eller självständighetsdagen. 

Det är bara en polis som får använda polisens uniform eller tjänstedräkt. Ingen annan har rätt att använda kläder eller plagg som på ett vilseledande sätt liknar polisens tjänsteuniform eller tjänstedräkt. Det är också förbjudet att använda polisens emblem eller ett märke som liknar det. Om du uppträder i föregiven egenskap av polis kan du göra dig skyldig till usurpation av tjänstemannabefogenhet. 

Med polischefens tillstånd får man använda polisens tjänsteuniform i en teaterpjäs eller vid annat liknande tillfälle.

Uniformerad polisman samtalar och anteknar med en man sminkad som en clown.

 

Uniformerad polisman anteknar i block under samtal med man som är sminkad som clown.

 

 

Tjänstemärke ax

Polisens tjänstemärke


Varje polis som är i tjänst har ett tjänstemärke. 

En polis på tjänsteuppdrag måste alltid vid behov berätta att han är polis. Dessutom ska polisen på begäran visa upp tjänstemärket om det inte äventyrar hans uppdrag. 

Läs mera