OBS: Viktig information om bedrägerier!

Utgivningsdatum 29.3.2023 11.31
Nyhet

Polisen önskar att igen lyfta fram information för att förebygga bedrägerier som verkar fortsättningsvis pågå. Flera brottsanmälningar har mottagits de senaste dagarna och i flera fall har stora summor pengar överförts från målsägandes konto.

Polisen har tidigare informerat om bedrägerier där brottslingar i huvudsak kontaktar målsägande per telefon, sms, meddelanden, e-post med flera kommunikationskanaler, för att försöka få målsägande att uppge konto- och inloggningsuppgifter till sitt bankkonto eller förmå målsägande att överföra pengar till ett annat konto genom att vilseleda målsägande. 

 

Under de senaste dagarna har polisen fortsättningsvis registrerat flera anmälningar där målsäganden uppgett att de blivit utsatta för bedrägeri och i vissa fall har från målsägandes bankkonto överförts förhållandevis stora summor pengar till bland annat utlandet. Det är viktigt att inte ge ut kontouppgifter, koder eller överföra pengar på basis av okända eller osäkra uppgifter! 

 

Brott och utredning Nyheter Åland Ålands polismyndighet