Bekämpa korruption

Bekämpa korruption

Korruption är missbruk av makt för egen fördel. Korruption har ofta form av att ge och ta oetiska fördelar, intressekonflikter och preferenstagande samt oetisk förberedelse av beslut. Korruption sker ofta utanför de formella beslutsfattningsstrukturerna. 

Vanligtvis jämställs korruption med givande eller mottagande av pengar, tjänster eller andra fördelar till en person i en ansvarsfull ställning, i hopp om gentjänst. Mutan måste inte nödvändigtvis bestå av pengar, utan den kan exempelvis vara en semesterresa, rabatt på produkter, underhållning eller annan fördel. Mutor är endast en form av korruption, huvudsakligen tar sig korruption andra former.

Undvik kära bror - nätverk

Observera intressekonflikter i organisationens intressen. Intressen som hamnar i konflikt kan äventyra motivationen och förmågan till beslutsfattande. 

Undvik situationer av dubbelroll, där personer samtidigt har två roller till exempel som organ som deltar i anbud och som beslutsfattare.

Placera inte vissa personer, företag eller andra aktörer orättvist framför andra. Föredra inte släktingar eller gör inte gentjänster för vänner eller bekanta på ett orättvist sätt. Med kära bror- nätverk avses mer eller mindre slutna cirklar, vars verksamhet grundar sig i ömsesidighet eller oetisk preferens.


Redskap för och mer information om bekämpning av korruption på webbplatsen Korruptiontorjunta.fi som upprätthålls av justitieministeriet