Talousrikokollinen vie yhteisestä pussista -hero -sv

Ekonomiska brott tar från de gemensamma tillgångarna

I ekonomisk brottslighet drar man nytta av företagsverksamhet för att nå ekonomisk vinst. De skyldigheter som fastställs i lag kan eventuellt försummas, eller så används företagsverksamheten för kriminella ändamål. En ekonomisk brottsling tar från hela samhällets tillgångar genom att inte följa de gemensamma spelreglerna. 

I förgrunden håller någon en öppen plånbok med sedlar.

Talousrikokset hero alapuolinen teksti sv

De vanligaste ekonomiska brotten är skattebedrägeri, bokföringsbrott, gäldenärs oärlighet och olika bedrägerier. Polisens samarbetspartner vid undersökning av ekonomiska brott är bland annat Skatteverket, Utsökningsmyndigheten samt försäkringsbolag med vilka man har tätt samarbete. 

Ekonomiska brott

Ekonomiska brott

Ekonomiska brott är brott som sker i företags eller sammanslutningars verksamhet i syfte att få ekonomisk vinst. Även annat brott med syfte att nå vinst, med koppling till affärsverksamhet, anses vara ett ekonomiskt brott. 

Av de ekonomiska brott som polisen undersöker är största delen skatte-, bokförings- och gäldenärsbrott samt stöd- och bedrägeribrott. Även penningtvätt är ofta kopplat till ekonomiska brott, i syfte att sudda ut ursprunget till brottslingens pengar.

Man kan göra sig skyldig till ett ekonomiskt brott även genom att försumma lagstadgade ekonomiska eller andra skyldigheter, som till exempel arbetssäkerhets- eller miljöbestämmelser.

Ekonomisk brottslighet bekämpas med myndighetssamarbete

Polisen gör myndighetssamarbete både nationellt och internationellt för att bekämpa och undersöka ekonomisk brottslighet. Att spåra och konfiskera vinst som erhållits med brott, samt att säkra skadestånd är en del av polisens utredning av ekonomiska brott.

Polisen medverkar i webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet som är gemensam för alla de myndigheter som bekämpar ekonomisk brottslighet, och som erbjuder aktuell information om ekonomisk brottslighet. På webbplatsen hittar du också information om hur man ska agera och skydda sig mot de olägenheter som ekonomisk brottslighet för med sig.