Skolmobbning kan vara ett brott

Skolmobbning kan vara ett brott

Ett beklagligt fenomen som hör till skolvärlden är skolmobbning. Det finns många olika typer av mobbning. Det kan vara psykiskt våld, då någon avsiktligt lämnas utanför gruppen, baktalande eller fysiska angrepp. 

Nuförtiden sker mobbningen ofta med hjälp av telefoner eller andra kommunikationsmedel. Bilder på barn kan spridas i offentligheten eller mobbningsmeddelanden skickas. Detta är särskilt skadligt för barnet eftersom han eller hon snabbt kan bli förlöjligad framför tusentals människor. Därför ska föräldrar inte underskatta mobbning på sociala medier.

I vissa fall är mobbning ett brott och en brottsanmälan bör göras till polisen. Brottsbenämningar relaterade till mobbning kan vara misshandel, ärekränkning, spridande av information som kränker privatlivet eller olaga hot. 

Vad göra vid mobbningsfall?

Ta modigt upp saken med barnet. Fråga honom eller henne om skolgången. Fäst uppmärksamhet vid om något i barnets beteende förändras. Ingrip i mobbningen i tid. 

Medling mellan hemmet, skolan och deltagarna är det primära sättet att lösa mobbningsfall. Man kan också få hjälp med medlingen av en lokal medlingsbyrå, även om det inte ännu är frågan om ett brott.

Om lättare metoder inte hjälper eller mobbningen blir värre, gör en brottsanmälan till polisen. I vissa fall måste en anmälan göras genast. 

Om du har blivit utsatt för (nät)mobbning:

  • Gå inte med i mobbandet och namnkallandet. 
  • Sätt mobbaren på blockeringslistan i olika tjänster, meddela upprätthållaren om mobbningen.
  • Spara mobbarens meddelande, de kan fungera som bevis i ärendet om du blir tvungen att göra en brottsanmälan. 
  • Berätta om saken för dina föräldrar eller lärare, sträva efter medling.
  • Föräldrar kan också direkt ta kontakt med mobbarens föräldrar. 

Nettineuvoja koululaiselle -haitarin johdanto -sv

En skolelev med huvudet mot knäna med en ryggsäck framför en tegelmur.

Vanliga frågor

Nedan hittar du svar på vanliga frågor från skolelever och föräldrar om användning av Internet, sociala medier och snabbmeddelandeappar.

Koulukiusaaminen-ankkuri-UKK