Våldsbrott polisen ax hero

Våldsbrott

Över 35 000 våldsbrott kommer till polisens kännedom årligen.  Dessa inkluderar misshandel, brott mot liv samt sexualbrott. 

Våldsbrotten är ofta relaterade till mänskliga tragedier och olika former av illamående. Droger är ofta inblandade. Tyvärr inträffar våldsbrott ofta i familjer. Till polisen anmäls närmare 5 000 fall av familjevåld årligen. 

Polisens tekniker undersöker marken på en brottsplats med handskarna på.