Våld i nära relationer text ax

Våld i nära relationer 


Med våld i nära relationer avses våld mot

 • nuvarande eller tidigare partner
 • barn
 • nära släkting
 • andra närstående.

Ofta inträffar våld i nära relationer i hemmen eller på andra privata ställen. Våldet kan ha pågått länge och kommer inte nödvändigtvis genast till polisens kännedom. 

Våld i nära relationer har betydande inverkan på hela familjen fastän våldet skulle vara riktat mot endast en viss medlem. Våldsoffer kan vara i en svår position om han eller hon till exempel är ekonomiskt beroende av gärningsmannen. Rädsla eller skam hindrar ofta offret från att kontakta polisen. 

Leksaksbjörn sitter på fönsterbräde med fönstret öppet.

 

Polisen är skyldig att göra en brottsanmälan för våld i nära relationer


Enligt lagen är polisen skyldig att göra en officiell brottsanmälan för våld som inträffar i nära relationer. Med detta strävar man till att göra det möjligt att ingripa i våldet. Polisen kan hänvisa till att begära besöksförbud eller utfärda ett tillfälligt besöksförbud som bekräftas i domstol. 

Olika former av våld i nära relationer kan till exempel vara våld i parrelationer, våld vid sällskapande, barnmisshandel, ärekränkning, misshandel av äldre personer eller våld riktat mot handikappade, sexuella minoriteter eller andra speciella grupper.

Om du har blivit, eller är rädd för att du eller din familjemedlem ska bli utsatt för våld:

 • Ringt 112 vid akuta situationer.
 • Sök hjälp till problemet. Det finns många hjälpande instanser. Kontakta polisen, socialmyndigheter, brottsofferjouren, mödra- och skyddshem eller annan hjälpande instans. Att berätta om saken för en god vän och be om hjälp kan ibland göra det lättare att börja reda ut saken. 
 • Fundera ut en skyddsplan för dig själv.
 • Om situationen inte är brådskande kan du få hjälp från olika rådgivande organisationer.
 • Kom ihåg att även en våldsam person kan få hjälp.
 • Dra inte ut på tiden. Att söka hjälp hjälper också de andra familjemedlemmarna. 
 • Det första slaget är sällan det sista.

Länkar till hjälpande instanser