Innehållspublicerare

null Gatuavstängningar i Mariehamns centrum 9 juni

Gatuavstängningar i Mariehamns centrum 9 juni

Utgivningsdatum 8.6.2022 11.44
Nyhet

På grund av ÅLAND 100 firandet och uppvaktning av Sundblom statyn kommer det vara omfattande trafikändringar i Mariehamns centrum.

Parkeringsförbud kommer att råda från kl. 13 och framåt på gatorna invid torget. Parkeringsförbudet gäller bl.a. från lagtinget norrut längs Strandgatan. Parkeringsförbud är det också mellan kl. 13 - 19 framför Hotell Arkipelag på Nygatan. Felparkerade fordon kommer att närflyttas. Följ trafikmärken och trafikvakternas anvisningar!


Trafiken till och från hamnen kommer att dirigeras via Ålandsvägen. 

Därutöver kommer det att vara gatuavstängningar i centrum från kl. 16 och framåt. Bl.a. kommer man inte att kunna köra bil fram till gatorna invid torget. Trafiken kommer att dirigeras till omvägar.

Karta över trafikändringarna bifogas.


Festligheterna kommer att dra till sig mycket folk och det kommer säkert att uppstå brist på parkeringsplatser. Välj att promenera eller ta cykeln till torget, samåk och parkera längre bort från torget. 

Ansok om pass

Facebook banner ÅPM

Hantering av personuppgifter banner

Elektronisk anslagstavla banner ax

Ansök till polisyrkeshögskolan

Ålex banner