Tillstånd att köpa prekursorer

Tillstånd att köpa prekursorer

Privatpersoner ska ansöka om tillstånd från Polisstyrelsen för att köpa sprängämnesprekursorer. 
Tillståndsprocessen gäller endast privatpersoner. De som i sin näringsverksamhet behöver ämnena behöver inte ansöka om tillstånd för att skaffa dem. Följande kemikalier och deras koncentrationer räknas som sprängämnesprekursorer:

  • väteperoxid (CAS RN 7722-84-1) 12 viktprocent
  • nitrometan (CAS RN 75-52-5) 30 viktprocent
  • salpetersyra (CAS RN 7697-37-2) 3 viktprocent
  • kaliumklorat (CAS RN 3811-04-9) 40 viktprocent
  • kaliumperklorat (CAS RN 7778-74-7) 40 viktprocent
  • natriumklorat (CAS RN 7775-09-9) 40 viktprocent 
  • natriumperklorat (CAS RN 7601-89-0) 40 viktprocent.

Instruktion

Lämna in en ansökan

Ange den önskade, maximala viktprocenten i din ansökan. Redogör noggrant för användningsändamålet. Tillstånd kan beviljas endast för motiverat ändamål.

Ta också hänsyn till möjligheten att använda ersättande produkter, t.ex. blandningar med mindre koncentration än gränsvärdet, och eventuella rekommendationer om användningen av ämnena.