Narkotikabrott

Narkotikabrott

Polisen registrerade cirka 10 000 olika narkotikabrott 2019. Drogbruket och de skador det ger upphov till är ett komplicerat problem. 

Polisen kämpar med detta, precis som socialarbetare, hälso- och sjukvården, skolorna och forskare. Drogbruk handlar inte bara om användarna utan påverkar även ett stort antal personer i deras närmaste krets. 

Narkotika byter ägare. En sedel och en narkotikapåse i händer.

Straffbart bruk av narkotika vanligast

Narkotikabrott finns inskrivna i strafflagen. De vanligaste brottsrubriceringarna är straffbart bruk av narkotika, narkotikabrott eller grovt narkotikabrott. 

Merparten av de narkotikabrott som polisen avslöjar är straffbart bruk av narkotika. Med straffbart bruk av narkotika avses innehav av en liten mängd narkotika som tyder på eget bruk. 

I samband med narkotikabrott och grovt narkotikabrott handlar det om att droger även förmedlas eller till exempel om import eller odling. I de flesta fall avgör mängden narkotika om det är ett grovt brott. 

Narkotikabrott är vanligen dold brottslighet. Polisen kan avslöja brott vid aktiv övervakning eller i samband med annan verksamhet. Narkotikabrott kan till exempel uppdagas i samband med övervakning av rattfylleri. 

De vanligaste drogerna?

Det är cannabis och amfetamin samt amfetaminderivat som används mest i Finland. Andelen heroin har varit låg under lång tid och har ersatts av bubrenorfin. Bubrenorfin används vid substitutionsbehandling av opioidmissbrukare. Preparatet finns även i stora mängder på den illegala marknaden, oftast kallad Subutex. Under de senaste åren har även användningen av kokain ökat. 

Pillerhandel på gatan

Den så kallade pillerhandeln har de senaste åren varit ett välbekant och otäckt fenomen i städerna, och handlar om att sälja narkotikaklassade läkemedel. Stora mängder av till exempel läkemedlet Rivotril har beslagtagits i samband med övervakningsinsatser. Vanligtvis bedrivs pillerhandeln av försäljare som kommit hit från utlandet.  

Droghandeln sker på nätet

Under 2010-talet flyttade droghandeln från gatorna även till webben. Ofta görs droghandel på den så kallade mörka webben (Dark Web). Detta är ett försök att agera anonymt. I Finland har narkotikahandeln skett via det krypterade Tor-nätet och där till exempel på marknadsplatsen Silkkitie och diskussionsforumet Sipulikanava. 

Tanken bakom webbaserad droghandel är att säljaren och köparen inte träffas. Köpet kanske betalas i en virtuell valuta. Ibland använder säljaren och köparen krypterade snabbmeddelandetjänster för att köpslå medan överlåtelsen sker på en överenskommen plats.

Det hela kan ha slutat i olika rån och våldsbrott, och på så sätt har polisen fått kännedom om narkotikahandeln. 

Narkotikabrottslighetens ytterligheter ligger långt från varandra

Narkotikahandeln är yrkesmässig och ofta organiserad brottslighet. Å ena sidan finns det yrkesbrottslingar som samlar in snabba vinster, å andra sidan missbrukare med multiproblem. Det finns många olika nivåer mellan dessa två ytterligheter. Polisen bedriver aktivt nationellt och internationellt samarbete i kampen mot narkotikabrottsligheten. 

Även polisen vill ha användarna i vård

Drogbruk påverkar i hög grad allmän ordning och säkerhet, och därmed även polisens dagliga arbete. Polisens förebyggande arbete syftar till att minska drogbruket och dess negativa konsekvenser. 

Vid polisinrättningarna utförs det här arbetet till exempel av Ankarteam som samarbetar med andra myndigheter. Även polisen vill att användarna får vård. 

De minderåriga som första gången åker fast för att ha använt droger blir inkallade till ett samtal. Polisen skriver inte automatiskt ut böter, utan tar hänsyn till möjligheten att ge en anmärkning och lotsa till vård. Det finns ett stort behov av att utveckla smidig tillgång till missbrukarvård och i rättan tid. 

Straff

Narkotikabrott kan bestraffas med böter eller fängelse:

  • Straffet för straffbart bruk av narkotika är böter eller fängelse i högst sex månader. 
  • Straffet för narkotikabrott är böter eller fängelse i högst två år. 
  • Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i minst ett eller högst tio år. 

De vanligaste frågorna

Huumausainerikokset -UKK haitari -sv