Tietosuojaselosteet ja lomakkeet -sv

Polisens dataskyddsbeskrivningar

De ändamål för vilka personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen för polisen

Lagen om användning av flygpassageraruppgifter

Lagen om nödcentralsverksamhet

Lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Lag om centralen för utredning av penningtvätt

Övriga riksomfattande register

Polisens beskrivning av handlingsoffentligheten

Beskrivning av handlingsoffentligheten ger samlad information om den ärenderegister och de datalager som polisen har. Syftet med denna beskrivning av handlingsoffentligheten är att ge en översikt över hur polisens informationshantering är strukturerad. Polisens beskrivning av handlingsoffentligheten beskriver bland annat i vilken omfattning polisen behandlar uppgifter när de tillhandahåller tjänster eller behandlar ärenden. I Med denna beskrivning bidrar polisen till att säkerställa förverkligandet av offentlighetsprincipen i sin verksamhet.

Viestinnän rekisterit -haitarin otsikko -sv

Register för kommunikation 

Polisens dataskyddsbeskrivningar av kommunikationens IT-system presenteras på denna sida.

Polisens kommunikation betjänar i synnerhet medier och andra intresserade. Som stöd för detta använder vi IT-system, vars dataskyddsbeskrivningar presenteras i korthet nedan. Via sidan kommer du också till den egentliga dataskyddsbeskrivningen.

Dataskyddsbeskrivningar och blanketter dragspel ax