Tietosuojaselosteet ja lomakkeet -sv

Polisens dataskyddsbeskrivningar

De ändamål för vilka personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen för polisen

Lagen om användning av flygpassageraruppgifter

Lagen om nödcentralsverksamhet

Lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Övriga riksomfattande register

Viestinnän rekisterit -haitarin otsikko -sv

Register för kommunikation 

Polisens dataskyddsbeskrivningar av kommunikationens IT-system presenteras på denna sida.

Polisens kommunikation betjänar i synnerhet medier och andra intresserade. Som stöd för detta använder vi IT-system, vars dataskyddsbeskrivningar presenteras i korthet nedan. Via sidan kommer du också till den egentliga dataskyddsbeskrivningen.

Dataskyddsbeskrivningar och blanketter dragspel ax