Prov för ansvarig person hos näringsidkare i vapenbranschen 2022

Prov för ansvarig person hos näringsidkare i vapenbranschen 2023

Polisstyrelsens vapenförvaltning ordnar prov för ansvarig person enligt 16 a § i skjutvapenförordningen

  • tisdagen 07.02.2023 (anmälan och betalning senast 17.01.2023)
  • tisdagen 09.05.2023 (anmälan och betalning senast 18.04.2023)
  • tisdagen 05.09.2023 (anmälan och betalning senast 15.08.2023)
  • tisdagen 14.11.2023 (anmälan och betalning senast 24.10.2023)

Provet ska ordnas i Riihimäki eller in en annan plats, som ska informeras senare.

Anmälan och deltagaravgift

Skicka en anmälan till Vapenförvaltningen via Webropol -link

Anmälan ska vara framme tre veckor före provet. Anmälan är bindande.

Deltagaravgiften är 160 euro. Avgiften betalas in på Polisstyrelsens bankkonto FI31 1660 3000 1178 31 i Nordea senast tre veckor före provdagen.

I betalningens meddelandefält skriver du

  • Vapenförvaltningen/Prov för ansvarig person xx.xx.2023 (provdatum)
  • namnet på den som anmäler sig.

Provet är en förutsättning för att kunna verka som ansvarig person

Provet måste avläggas om du vill bli godkänd som ansvarig person hos näringsidkare i vapenbranschen. Provet omfattar två deluppgifter. Varje godkänd deluppgift ger behörighet att vara ansvarig person i motsvarande vapenbransch.

Deluppgifterna i provet är

  • idkande av handel i vapenbranschen
  • tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt reparation och modifiering av vapendelar.

Identitetskort eller pass med till provtillfället

Ta med dig ditt giltiga identitetskort eller ditt giltiga pass till provet för att styrka din identitet. Körkortet är inte en officiell identitetshandling.

I provet ska deltagaren behärska de gällande författningarna. En förteckning över de bestämmelser som ingår i provet finns på polisens webbplats i samband med information om näringstillståndet i vapenbranschen.

Om du har praktiska frågor som gäller provet kan du kontakta planeraren Susanna Kouvalainen tfn 0295 481 958. Mer information om innehållet i provet ges av överinspektör Ilmari Kosonen tfn 0295 481 852.

Mer information om att söka om näringstillstånd i vapenbranschen på polisens webbsidor

Krav som ställs i provet för ansvarig person på polisens webbsidor

Polisens elektroniska tjänster