Prov för ansvarig person hos näringsidkare i vapenbranschen 2022

Prov för ansvarig person hos näringsidkare i vapenbranschen 2024

Polisstyrelsens vapenförvaltning ordnar prov för ansvarig person enligt 16 a § i skjutvapenförordningen

  • tisdagen 20.02.2024 (anmälan och betalning senast 30.01.2024)
  • tisdagen 21.05.2024 (anmälan och betalning senast 30.04.2024)
  • tisdagen 03.09.2024 (anmälan och betalning senast 13.08.2024)
  • tisdagen 12.11.2024 (anmälan och betalning senast 22.10.2024)

Provet ska ordnas i Riihimäki. I provet ska deltagaren behärska de gällande författningarna. En förteckning över de bestämmelser som ingår i provet finns på webbplats Krav som ställs i provet för ansvarig person.

Anmälan och deltagaravgift

Skicka en anmälan till Vapenförvaltningen via Webropol -link

Anmälan ska vara framme tre (3) veckor före provet. Anmälan är bindande.

Deltagaravgiften är 160 euro. Avgiften betalas in på Polisstyrelsens bankkonto FI31 1660 3000 1178 31 i Nordea senast tre (3) veckor före provdagen.

I betalningens meddelandefält skriver du

  • Vapenförvaltningen/Prov för ansvarig person xx.xx.2024 (provdatum)
  • namnet på den som anmäler sig

Privatpersoner kan betala deltagaravgiften också på vår nättjänst (Tjänster för privatpersoner -> Skjutvapenärenden). 

Provet är en förutsättning för att kunna verka som ansvarig person

Provet måste avläggas om du vill bli godkänd som ansvarig person hos näringsidkare i vapenbranschen. Provet omfattar två deluppgifter. Varje godkänd deluppgift ger behörighet att vara ansvarig person i motsvarande vapenbransch.

Deluppgifterna i provet är

  1. idkande av handel i vapenbranschen, byteshandel med samt uthyrning och mäkling av skjutvapen och förvaring av skjutvapen i kommersiellt syfte;
  2. tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt reparation och modifiering av vapendelar.

Identitetskort eller pass med till provtillfället

Ta med dig ditt giltiga identitetskort eller ditt giltiga pass till provet för att styrka din identitet. Körkortet är inte en officiell identitetshandling.

Om du har praktiska frågor som gäller provet kan du kontakta planeraren Susanna Kouvalainen tfn 0295 481 958. Mer information om innehållet i provet ges av överinspektör Ilmari Kosonen tfn 0295 481 852.

Läs mera