Prov för ansvarig person hos näringsidkare i vapenbranschen 2021

Prov för ansvarig person hos näringsidkare i vapenbranschen 2021

Polisstyrelsens vapenförvaltning ordnar prov för ansvarig person enligt 16 a § i skjutvapenförordningen

  • tisdagen den 16 november 2021 (anmäla sig senast 26.10.2021)

Provet ska ordnas i Riihimäki eller in en annan plats, som ska informeras senare.

Pandemins inverkan på provtillfällena

Polisstyrelsen följer noggrant regionförvaltningsverkets och övriga myndigheters anvisningar som gäller coronaviruset och begränsningar av sammankomster. Om detta leder till ändringar i provarrangemangen informeras de som anmält sig i så god tid som möjligt före provet. I praktiken kan platsen där provet hålls ändras och tidpunkten kan vara kl. 8–17 på provdagen.

Provet är en förutsättning för att kunna verka som ansvarig person

Provet måste avläggas om du vill bli godkänd som ansvarig person hos näringsidkare i vapenbranschen. Provet omfattar två deluppgifter. Varje godkänd deluppgift ger behörighet att vara ansvarig person i motsvarande vapenbransch.

Deluppgifterna i provet är

  • idkande av handel i vapenbranschen
  • tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt reparation och modifiering av vapendelar.

Deltagaravgift och anmälan

Deltagaravgiften är 150 euro oberoende av om du deltar i en eller två deluppgifter. Avgiften betalas in på Polisstyrelsens bankkonto FI31 1660 3000 1178 31 i Nordea senast tre veckor före provdagen.

I betalningens meddelandefält skriver du

  • vapenförvaltningen/prov för ansvarig person och provdatum
  • namnet på den som anmäler sig.

Anmälan ska vara framme tre veckor före provet. Anmälan är bindande. Skicka en anmälan till Vapenförvaltningen (via Webropol).

Identitetskort eller pass med till provtillfället

Ta med dig ditt identitetskort eller ditt pass till provet för att styrka din identitet. Körkortet är inte en officiell identitetshandling.

I provet ska deltagaren behärska de gällande författningarna. En förteckning över de bestämmelser som ingår i provet finns på polisens webbplats i samband med information om näringstillståndet i vapenbranschen.

Mer informationvom innehållet i provet ges av överinspektör Ilmari Kosonen, tfn 0295 481 852. Om du har praktiska frågor som gäller provet kan du kontakta planeraren Susanna Kouvalainen, tfn 0295 481 958.

Mer information om att söka om näringstillstånd i vapenbranschen på polisens webbsidor

Krav som ställs i provet för ansvarig person på polisens webbsidor

Polisens elektroniska tjänster